Momsrepresentant

Hva menes med en momsrepresentant?

Spørsmål fra Kåre.

Spørsmålet ble stilt den 06-10-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Momsrepresentant er et firma som tar seg av å fakturere for et utenlandsk firma som er mva pliktig i Norge.

Ettersom momsrepresentant fakturerer så krever den også inn moms for staten fra kunde. Det betyr at momsrepresentanten leverer inn omsetningsoppgave og er solidarisk ansvarlig for at staten for pengene sine.

Ditt svar