Moms/MVA på forsikringsoppgjør

Forsikringsselskaper sender «regning/faktura» på mva på forsikringsoppgjør, som jeg betaler. Kan konteringen være så enkel:
D:2710 / K:1920?

Spørsmål fra Peter.

Spørsmålet ble stilt den 25-09-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar