Momsfradrag på driftsmateriale når behandlingen er momsfri?

Hei.
Min kone driver en fotklinikk der de ikke har lov å kreve moms på sine behandlinger. Men om de bruker et produkt i behandlingen så skal bare denne varelinjen kreves moms for. Altså er ikke firmaet registrert som momsfritt fordi de kan selge produkter som er momsbelagt og dermed fradrag.

Spørsmålet er følgende: Får hun lov å få fradrag for alle fakturaer hun mottar med moms, selvom utstyret brukes i forbindelse med fotbehandling? F.eks. en «tang» eller «verktøy» hun bestiller ifra leverandør, får hun fradrag på dette? Eller ikke siden det brukes i en momsfri behandling?

I såfall så driver hun også med negler og i denne behandling er det moms, da går det jo an å si at «tangen» brukes til begge deler.

Får hun fradrag på leie og tlf osv.?

Spørsmål fra Remi.

Spørsmålet ble stilt den 02-11-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar