Momsfradrag for kredittopplysninger

Har vi fradrag for inngående moms på kredittopplysninger?

Spørsmål fra Solveig.

Spørsmålet ble stilt den 24-05-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar