Momsfaktura fra inkassobyrå

Hei, Vi har sendt en sak/fordring til inkasso, og mottatt en momsfaktura fra inkassobyrået på denne saken/mva på erstatning. Fakturaen ser slik ut (ikke reelle tall): Salær/mva-grunnlag: 1000,-. Mva/å betale: 250,-. Hvordan bokfører jeg denne fakturaen? Fakturabeløpet er altså 250,- Tusen takk 🙂

Spørsmål fra Regnskapsfører1.

Spørsmålet ble stilt den 08-08-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Atian

Dette lurer jeg også på!! HJELP??

2 Lynn

Jeg regner med at du fikk også delbetaling/betaling av det saken du sendte til inkassobyrå? Fikk dere oppgjørsbrev fra dem? Da kan du vedlegge dette sammen med fakturaen hvis fakturaen har ikke dette.

Hvis foretaket/selskapet kan kreve fradrag for mva bokføres det slik:
D 2720 inngående mva
K 2410.xxxx leverandør

Hvis ikke, kan man føre det inn som kostnad – for eksempel konto for andre kontorkostnader eller andre driftskostnader:
D 6-7xxx kostnad
K 2410.xxxx leverandør

Ditt svar