Momsfaktura 2014 bestilling 2013

Hei! Jeg har gjort en bestilling og fått levering av varer i 2013, men moms fakturaen fra DHL er utstedet i 2014. Hvordan får jeg denne da på riktig termin 6. Eller må jeg legge den på termin 1, 2014? På forhånd takk. Jens N

Spørsmål fra Jens Nymoen.

Spørsmålet ble stilt den 20-01-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

MVA-fakturaen fra DHL bør du ta på 1. termin 2014.

🙂

2 Marius

Hei, v/bokettersyn, eller dersom du benytter revisor vil du nok få korreksjoner på mva fradrag dersom du setter momsen på 6.termin. Moms fradrag følger fakturadatoen, ikke levering eller bestillingstidspunktet.

Regnskapsmessig kan varen du ha bestilt i 2013 tilfalle 2014 regnskapet. Styringen for dette er «overgang av risiko og kontroll» jf transaksjonsprinsippet. Risiko og kontroll er normalt ved overlevering, eller når tjenesten er ytet – dersom ikke annet er avtalt senest ved bestilling av varen. Da du fikk varene levert (transaksjonsprinsippet9 i 2013, så skal varekostnaden tilfalle 2013 regnskapet. Dette i tråd med sammenstillingsprinsippet.

Så oppsummert:
Moms følger fakturadato
Varebestilling / tjenesteleveranse følger transaksjonsprinsippet.

Ditt svar