Moms ved dropshipping

Hei, jeg lurer på hvordan man gjør det med moms ved dropshipping? Skjønner ikke helt hvordan den passer inn i kabalen.

Spørsmål fra Kim Andre.

Spørsmålet ble stilt den 24-10-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Såvidt jeg forstår hva dropshipping er, så fungerer det slik at man selger varer fra nettbutikk, hvor nettbutikkens firma fakturerer og har all kontakt med kunden, mens dropshippingsfirmaet sitter på varene og sender disse til kunden på ordre fra nettbutikken (og fakturerer nettbutikken for salget).

Hvis nettbutikken driver salg av varer innenfor merverdiavgiftloven til kunder i Norge, kan jeg ikke se at det skal gjelde andre regler rundt merverdiavgift her enn ved andre typer salg.

2 Reidar Stokkan Aas

Greit svar over, men hvis jeg betaler f.eks 100 euro for en vare. vi sier 1000kr varekostnad med frakt. Varen går direkte til mottaker, da er den deklarert vil jeg tro. Hvordan handtere en innfordsel moms?
Jeg gjorde en test på dette, kjøpte varen og sendte den til min kone. På pakken var klistret følgende: Customs Declaration CN23. Deutsche Post. på avsender stod det shipper only, not seller og en adresse i Tyskland. Mottaker stod selvfølgelig. Vi har ikke mottatt noe fra Tolletaten i forbindelse med deklareringen.

Ditt svar