Moms på utenlandsfaktura på tjeneste levert i Norge

Hei, Norsk firma A skal fakturere en tjeneste til et firma B utenlands. Tjenesten er levert til et firma C i Norge. Skal Firma A fakturere Firma B for MVA på denne faktura?

Spørsmål fra Hege.

Spørsmålet ble stilt den 11-09-2017.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Jeg antar at firma A er registrert i MVA-registeret.
I så fall skal det faktureres inkl. MVA ettersom tjenesten er levert i Norge.

Ditt svar