Moms på royalty gjennom AS

Hei. Skal det legges på moms på royalty når det er et aksjeselskap som fakturer?

Spørsmål fra Erlend.

Spørsmålet ble stilt den 04-04-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Jeg er ikke helt sikker, men trodde at royalties er momspliktig inntekt, ja. Det er mulig det avgjør hvilken bransje det gjelder, jeg sjekket litt rundt litteratur tidligere, der er fag/faktastoff mvapliktig fra første stund, mens skjønnlitterært er fritatt for mva i første omgang, men begge mvapliktig på framtidige royalties. Er et drøyt år siden jeg sjekket, har ikke fulgt med på ev. nye regler.

Ditt svar