Moms på parkeringsbillett

Vet at jeg har betalt kr. 27,2 i moms, men parkeringsbilletten viser ikke total summen. Hva blir den?

Spørsmål fra Trond.

Spørsmålet ble stilt den 26-09-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

136 totalt. 108,80 + 27,20 i mva.

Ditt svar