Moms på oversettelse

Jeg har et enkeltmannsforetak og driver blant annet med oversetting av studie-materiell for en privat høyskole. Er det moms på denne type oversettelser?

Spørsmål fra Suzy.

Spørsmålet ble stilt den 12-09-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Ja, oversettelse er momsbelagt.

Ditt svar