Moms på fotografier

Jeg er en fotografmester som driver egen næring. Jeg mener at jeg fotograferer en del av mine bilder med så god, kreativ, kvalitet at jeg selv vil mene at dette er åndsverk. Kan jeg da trekke moms fra på disse bildene? Hvis svaret er nei! Hvem skal da avgjøre hva som er et ådsverkararbeide og hva som ikke er?

Spørsmål fra Tore.

Spørsmålet ble stilt den 25-10-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar