Moms på administrasjonsgebyr

Er det moms på administrasjonsgebyr når det faktureres uten moms på husleie og felleskostnader – bedriften som fakturerer husleie og felleskostnader er ikke momspliktig?

Spørsmål fra Lisbeth.

Spørsmålet ble stilt den 01-10-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Yngve

Nope 🙂

Ditt svar