MOMS, norsk underleverandør til utenlandsk firma som leverer i Norge

Norsk Firma A er underleverandør til Engelsk Firma B, varene er følgelig priset ex. MOMS.
Firma B skal levere dette som en del av større leveranse til Norsk Firma C i Norge.
For å unngå unødig frakt og tolldeklarasjoner Norge-England-Norge, ønsker man at Firma A skal levere varene i Norge, (del-leveransen forlater aldri Norge).

Norsk MOMS er Firma B uvedkommende da hele deres leveranse er DAP Norge (ex. MOMS).
Sluttmottaker, Firma C, skal tolle inn og betale MOMS for hele leveransen basert på total kontraktssum med Firma B.
Det er ingen direkte forretningsmessig relasjon mellom Firma A og Firma C.
Firma A er ikke i posisjon til å fakturere Firma C for MOMS da Firma A kun fakturerer Firma B.
Del-leveransen via Firma B er ikke nødvendigvis et eget priset item i hovedfaktura til Firma C (embedded/integrert), og prisen for del-leveransen ville uansett ikke vært den samme i fakturaen p.g.a. mark-up fra Firma B.

A) Det ryddigste papirmessig ville være export og re-import slik at MOMS betales av Firma C når hele leveransen blir hentet i tollen. Men dette er kostbart p.g.a. blir frakt, og det må søkes exportlisenser selv om varene aldri egentlig behøver forlate Norge.

B) Er det noen annen måte å fakturere MOMS for delleveansen enn at Firma B oppretter et Norsk firma for mottak av leveransen fra Firma A? Det krever også at delleveransen blir skilt ut fra Firma B’s hovedfaktura til Firma C og leveres DDP (inkl. MOMS).

C) Finnes det en sone «bak tollen i Norge» der der Firma A kan levere MOMS-fritt, og Firma C kan hente og betale MOMS direkte til staten basert på et MOMS-grunnlag gitt fra Firma B? Det krever også at Firma B skiller ut sin pris på del-leveransen som MOMS-grunnlag.

D) Kan del-leveransen overføres kostnadsfritt MOMS-messig fra Firma A til Firma C. Firma C vil betale MOMS for hovedkontraktssummen hvor pris for del-leveransen er inkludert, men varene er ikke med i forsendelsen (ble levert direkte i Norge). Firma C vil mottaksbekrefte til Firma B, slik at Firma A kan fakturere Firma B for del-leveransen.

Spørsmål fra Harald.

Spørsmålet ble stilt den 17-08-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar