Moms eller ikke på medlemsblad

Vi er et lag som nå er reg. i Brønnøysund. To ganger i året utgir vi ett blad eller medlemsavis med info etc.

Vi trykker bladet hos en tredjepart. Bladet blir ikke solgt, det inngår i medl.kont. På pristilbud fra tredjepart er det forskjellig svar, den ene sier at det ikke er moms på medl.blad, den andre beregner moms. Hva er riktig?

Spørsmål fra Berit A.

Spørsmålet ble stilt den 17-10-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Audun Reithaug

Det er momsfritak på trykkingen hvis dere oppfyller visse kriterier. Du må skrive brev (gjerne mail) til skatteetaten og beskrive tidsskriftet så vil de gi deg en vurdering på om du er fritatt moms. (det du beskriver er klart innenfor denne lovens http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19690619-066.html&16 definisjon) Brevet fra skatteetaten med bekreftelse på momsfritak sender du til trykkeriet, så blir alle parter fornøyd.

Ditt svar