Moms av totalbeløpet

Hva er formelen for å regne ut hva momsen utgjør av totalbeløpet. Jeg ser at spørsmålet er stilt før, men finner ikke svaret.

Spørsmål fra Jørn.

Spørsmålet ble stilt den 19-04-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

La oss si at du kjøper et produkt som koster 125 kroner i butikken (ink. moms.)

Produktet har vanlig sats (høy sats) 25% moms.

Momsbeløpet finner du da enkelt ved å dele totalbeløpet på 5:

125 kroner / 5 = 25 kroner (momsbeløpet).

2 Bjørn

Eller du kan regne ut det samme slik (ved hjelp av likning):

X ganger 1,25 = 125,-
Vi skal finne den ukjente X.
Som er kosten før påslag av mva.
Vi deler på 1,25 på begge sider av likhetstegnet for å få X alene på
venstre side.
X = 125 / 1,25
X = 100

Det du ønsket å finne var jo egentlig ikke kosten før mva men selve mva påslaget.

Men har man både kosten uten mva og med mva så er jo svaret differansen.

Det vil si. 125 – 100 = 25 ,-
Mva’en utgjrø 25,- i dette tilfellet.

Ditt svar