Misbruk av stilling i AS

Jeg er medeier (11%) i en AS. Hovedaksjonæren misbrukt sin stilling som administrerende direktør for å skape de private fordeler. Hvilke rettigheter har jeg til å bevise mine påstander.

Spørsmål fra Christian.

Spørsmålet ble stilt den 18-02-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Ole Jørgen

Som aksjeeier har du jo innsyn i regnskapene, og du har innsyn i revisjonsberetning osv. Mistillit mot administrerende må du ta opp gjennom generalforsamling og hvor du også vil ha mulighet til å stille spørsmål til revisor.

Misligheter er et vanskelig tema både i privat og offentlig næringsliv, og er alltid vanskelig å ta opp med mindre du får generalforsaming og/eller styret på din side i å ta dette opp.

Ditt svar