Minustegn i kredittnota?

Skal det være minustegn foran totalsummen i en kredittnota? Eller er det nok å skrive Kredittnota i overskriften der faktura egentlig står skrevet?

Spørsmål fra Hakan.

Spørsmålet ble stilt den 21-04-2010.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Det må ikke være minusfortegn dersom det står tydelig skrevet Kreditnota på toppen. Det er imidlertid en fordel at det er minus fortegn da dette skaper mindre forvirring.

Dersom kreditonota skrives ut fra et elektronisk faktureringssystem, og dette generes direkte til et bokføringssystem, kan det rett og slett medføre en feil dersom det ikke står minus foran beløpet. Det kan være et tegn på at man har registrert en faktura i stedet for en kreditnota. Dette vil være forskjell fra system til system, og man må i tilfelle ta kontakt med systemleverandøren dersom man er usikker.

Ditt svar