Minstefradrag av egen inntekt

Jeg finner ikke disse tallene noe sted. Hva er minstefradraget for 2012? Stemmer det at personer med enkeltmannsforetak får ingenting i minstefradrag?

Spørsmål fra Tom.

Spørsmålet ble stilt den 30-04-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Maks minstefradrag for 2013 er på 81 300 kroner. Ja, det stemmer at selvstendig næringsdrivende ikke får minstefradrag.

Ditt svar