Mini AS

Vet jo at revisjonsplikten faller bort (eller har falt bort allerede) samtidig som det diskuteres at kravet til aksjekapital skal senkes. Betyr alt dette at vi får en ny selskapsform i Norge slik som «Mini AS’ene» som har vært en del år i diverse EU land?

Spørsmål fra Odd.

Spørsmålet ble stilt den 18-03-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Vi vil nok ikke få en ny selskapsform som heter for Mini AS, det som mest sansynlig vil skje er at kapitkakravet på dagens Aksjeselskap på kr 100 000.- vil senskes til kr 30 0000,- Dette er ikke vedtatt, men det er foreslått av næringsminister Giske.

2 Jonny
3 Kristine

Om nå bare Giske kunne gitt oss selvstendig næringsdrivende litt skattelette… Men det er vel en utopisk tanke 🙁

Ditt svar