Middag med styret

Hvor bokfører man middag med styret?

Spørsmål fra Inge.

Spørsmålet ble stilt den 14-12-2020.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Inge!

Såfremt kostnadene ansas som rimelige og møtet ikke har karakter av selskapelighet kan du bokføre styremiddag på konto 7710 Styremøter. Det påløper ikke skatteplikt for mottager.

Dersom det serveres mineralvann, øl eller vin i rimelig mengde som en naturlig del av et styremåltid, vil dette anses som en skattemessig fradragsberettiget driftskostnad for firmaet.

Det er ikke refusjon for inngående merverdiavgift for styremiddag.

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt på mob 40702702.

Mvh
Arne Devold
Regnskapsfører i Bergen

Ditt svar