Merverdiavgift ved oppstart

Eg har akkurat startet et enkeltmannsforetak som skal drive med salg av solcellepanel osv. Eg har importert en del paneler fra Kina som eg nå skal selge videre. Hvordan gjør eg regnskapsmessig nå i oppstarten? Skal faktura være med eller uten mva?

Spørsmål fra Arild.

Spørsmålet ble stilt den 24-10-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jan Vidar

Fakturaen skal være uten mva.

For å kunne trekke ifra mva på innkjøp og ha mva på faktura må du være registrert i mva registeret.

Dette gjøres nomalt når omsetningen er passert 50 000 kr under 12mnd, men kan søke før ved spesielle betingelser.

Sjekk Lovdata:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58#§2-1

Ditt svar