Merverdiavgift purregebyr

Hei, sitter og vrir hjernen min her 🙂 Mener å ha hørt at purregebyr skal være uten moms. Stemmer dette?

Spørsmål fra Lars.

Spørsmålet ble stilt den 10-09-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Ja, så vidt jeg vet skal ikke være moms på purregebyr. Bakgrunnen for dette er at innkrevingen av purregebyret er som en «finansiell tjeneste» å regne.

Utdrag fra Merverdiavgiftloven:

Ǥ 3-6. Finansielle tjenester

Omsetning og formidling av finansielle tjenester er unntatt fra loven, herunder
a) omsetning av forsikringstjenester
b) omsetning av finansieringstjenester, likevel ikke finansiell leasing
c) utføring av betalingsoppdrag
d) omsetning av gyldige betalingsmidler
e) omsetning av finansielle instrumenter og lignende
f) forvaltning av verdipapirfond
g) forvaltning av investeringsselskap «

2 Jonny

Det er ikke lov å legge til moms på purregebyr- og renter.

NB: Det skal legges til mva på fakturagebyr (når selger er mva-registrert)

3 Mariann

Purregebyr er IKKE omsetning og skal IKKE avgiftberegnes.

4 Tor

For så vidt enig i at det ikke skal avgiftsberegnes, men purregebyr kan i mange tilfeller regnes som omsetning, kanskje best eksemplifisert ved å tenke etter hva omsetningen til inkassoselskaper består av.

Ditt svar