Merverdiavgift middels sats

Hva menes når det står inngående merverdiavgift «middels sats»? Hva er middels sats?

Spørsmål fra Pål.

Spørsmålet ble stilt den 06-11-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Kort fortalt er middels sats 15% (ofte kalt «matmomsen»). Kontra 25% som er «høy sats».

Ditt svar