Mellomværende ifm årsregnskap

Hei! Konto for mellomværende eier står per 31.12 på ca 2000kr, dvs jeg har lånt ASet mitt kr 2000. Blir det riktig at dette føres i selvangivelsen under 2910 Gjeld til ansatte og personlige eiere? Det er jo ikke egentlig et lån (kun et mellomværende..), og det beregnes ingen rente. Skal konto for mellomværende gjøres opp med noen form for sluttpostering ifm årsregnskapet – føres over til Balansen? – eller kan kontoen bare tas med videre for 2014?

Spørsmål fra Carina.

Spørsmålet ble stilt den 21-05-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 MagGz

Hei Carina. Et mellomværende klassifiseres alltid som gjeld, enten den er langsiktig eller kortsiktig. I ditt tilfellet er beløpet såpass lite (2.000 kr) at du ikke trenger være særlig påpass med eventuelle regler som vil «tre inn / slå i kraft» Vær spesielt varsom på asl § 3-8 ifbm med at du låner penger av selskapet, dvs at selskapet har en fordring på deg. Men over til ditt aktuelle spørsmål.

Mellomværende fører du opp på konto for «gjeld til ansatte og personlig aksjonær»

2. delen av spørsmålet ditt vet jeg ikke helt om jeg forstår. Men du fører ingen posteringer mot mellomværende med mindre det er utbetalt til deg eller du benytter deg av en motytelse. Posteringen vil være Kredit Bank 2000 og Debet Mellomværende Karina 2000 Dermed vil gjelden forsvinne, du vil personlig ha 2000 kroner på din private konto og selskapets bank er redusert med 2000.

Balansekontoen «mellomværende med aksjonær (Carina)» videreføres i 2014. Dvs at kontoen pr 01.01.2014 står Kredit 2000 frem til oppgjør av mellomværende – se posteringsdokumentasjon over.

Håper dette var til hjelp

Hilsen MagGz

2 Carina

Tusen takk – da har jeg det klart; man trenger av og til en annens formuleringer for ikke å rote seg bort i egne «forvansklinger».. 😉

Ditt svar