Mat på forretningsreise, direkte betalt av firmaet

Hei,

Jeg sitter med regnskapet til et AS, og jeg stusser litt på dette med mat generelt, men hovedspørsmålet her er følgende:
Daglig Leder var på forretningsreise i utlandet, og betalte alt av reise og mat direkte med firmakortet. Hvordan bokfører jeg mat kjøpt i utlandet? Må jeg trekke fra landets «mva», slik jeg ville gjort for sosiale matinnkjøp i Norge? Og hvilken konto vil dette i så fall gå under?

Tusen takk.

Spørsmål fra Frank.

Spørsmålet ble stilt den 19-08-2016.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

1. Du kan føre det på 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig og 7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig.
2. Det er IKKE fradrag for utenlandsk mva i norsk regnskap
3. Du skal ikke trekke fra mva på «sosiale matinnkjøp» foretatt i Norge heller.

Ditt svar