Mangel på mottatt faktura

Har fått utført en jobb på vår vannpumpen i forbindelse med driftsstans på vår private brønn. Jobben som ble utført var gjort(15/7-2013)av et velrenomert firma.Den første fakturaen kom først ca.15/10-2013.Sammen med den kom også en kreditering på samme beløp som fakturaen!Grunnen til det ble jeg fortalt, var at fakturaen hadde fått feil bosted adresse. Ikke veiadresse men hus nr. Det skulle de selvfølgelig gjøre noe med,og ny faktura skulle sendes. Den er per dags dato ikke kommet. Så spørsmålet er om det er en foreldelsesfrist på denne fakturaen? Og ev. hvor lang er denne?

Spørsmål fra Baard Johansen.

Spørsmålet ble stilt den 08-01-2014.

Ligger under emnet: Faktura.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Den alminnelige foreldelsesfristen er på 3 år.

Mer info på: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1979-05-18-18

2 Jonny

Foreldelsesfristen er 3 år, men loven sier at faktura skal utstedes så snart som mulig og senest 30 dager etter levering av den solgte varen varen/tjenesten. Dette står skrevet i bokføringsloven § 5-2-2. Les mer om dette i fakturaskolen her http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen/tidspunkt-for-fakturering

Ditt svar