Må man beregne verdi av nettsider på selvangivelsen

Jeg fant en tråd på et forum en gang hvor det ble diskutert om man må beregne verdi av nettsider i selvangivelsen, men har ikke funnet ut om dette faktisk stemmer. Hvordan skal man kunne kalkulere dette, i så tilfelle hvordan?

Spørsmål fra Stian.

Spørsmålet ble stilt den 12-10-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

Man skal føre verdien av hjemmeside i balansen i regnskapet. Man skal ikke foreta en beregning, men legge til grunn de kostnadene man faktisk har betalt for å få laget hjemmesiden. Det er uenighet om nettsider kan avskrives eller ikke men det antas at det kan gjøres i de aller fleste tilfeller.

2 Stian

Takk for svar, Svein! Når det gjelder å beregne verdien, er man da pålagt å gjøre det såpass komplisert at man må beregne verdi av alt hjemmesiden inneholder (artikler man selv har skrevet, evt. illustrasjoner man selv har laget, bilder man selv har tatt, m.m.)? Sistnevnte blir jo i så tilfelle svært vanskelig å beregne. Holder det å bare bruke selve domeneavgiften som verdi?

3 Svein

I verdien som skal være i balansen skal tas med det man har betalt til andre for å få laget siden. Har man bidratt med noe selv så kan du ikke ta med disse verdiene med mindre ditt firma har hatt konkrete utgifter til dette, og som ellers ville vært tatt med som kostnader i regnskapet men nå isteden skal tas med i balansen og ikke som kostnader. Det kan være f.eks lønn til ansatte som har utført jobben med å lage nettsiden. Har ikke ditt firma hatt noen utgifter til dette så skal man heller ikke ta med verdien i balansen.

4 Thomas

Hvordan blir eventuelt løpende årsavgift på webdomene ført om man ikke avskriver nettsiden i balansen? Vil man i det tilfelle bare fortsette å bygge balanse (Selv om det ikke er snakk om så mye.)

5 Willy

Vil tro at utgifter til domene og webhotell etc er årlige driftsutgifter, og ikke øker verdien på nettstedet. Det er vel kostnader betalt til noen for å styrke produktet – altså en innsats som forårsaker verdiøkning, hvor det føres mot balanse.

Ditt svar