Må faktura starte på fakturanummer 1?

Er det slik at når jeg skal starte å fakturere så må min første faktura være fakturanr 1? Jeg syns det ser litt rart og smålig ut å sende fakturanr 1… hihi

Spørsmål fra Tuva.

Spørsmålet ble stilt den 13-04-2010.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Nei, første faktura må ikke starte på fakturanr 1. Det som er et krav er når du har startet å fakturere så skal det ikke være hull i fakturanummer.

Ditt svar