Lovlig å lage virituell valuta

Er det lovlig i norge å lage en klone av bitcoin, og publisere den som en ny virituell valuta? (en såkalt cryptocurrency) og i så fall hviss denne skulle få en verdi, må en betale skatt for å være i besittelse av en viss mengde av denne digitale valuttaen?

Spørsmål fra Erlend.

Spørsmålet ble stilt den 06-03-2015.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Christer Alexander Jenson

Kryptovalutaer regnes som formuesobjekter. Se Skatteetatens uttalelse om spørsmålet her: http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Bruk-av-bitcoins–skatte–og-avgiftsmessige-konsekvenser/

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar