Lønn til frisørlærling – føring av regnskap

Hei. Hva er enkleste løsning på føring av regnaskap når vi er to stk selvstendige frisører som deler på samme lærling. vi har totalt delt økonomi, altså ingen felles økonomi. Vi deler kun utgifter 50/50. Vi har ordnet egen konto som lærlingens inntekter skal gå til. Og utifra den kontoen skal det gå lønn og andre utgifter som omhandler lærlingen. Kan vel ikke være noe problem det, i forhold til arbeidsgiveravgift og skatt.

Spørsmål fra Sissi.

Spørsmålet ble stilt den 03-11-2014.

Ligger under emnet: Lønn.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar