Lønn når daglig leder er ansatt i eget AS

Hei!

Ved oppstart av eget AS, der jeg selv er ansatt som daglig leder, vil jeg kunne føre opptjent lønn med motkonto skyldig lønn og vente med å utbetale denne frem til driften går i pluss?
Og dermed utsette også arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk til faktisk lønnsutbetaling finner sted?

Eller er det unødvendig med en slik fortløpende føring av egen opptjent lønn frem til det faktisk er et overskudd å hente ut?

Kan man i så fall skrive en ansettelsesavtale med seg selv som daglig leder uten å angi lønnsgodtgjørelse?

Takk for svar..!

Spørsmål fra Carina.

Spørsmålet ble stilt den 03-10-2013.

Ligger under emnet: Lønn.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Du skriver:
Ved oppstart av eget AS, der jeg selv er ansatt som daglig leder, vil jeg kunne føre opptjent lønn med motkonto skyldig lønn og vente med å utbetale denne frem til driften går i pluss?

Svar:
Ja, det er fullt lovlig og vanlig i nystartede AS som har dårlig likviditet

Dus kriver:
Og dermed utsette også arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk til faktisk lønnsutbetaling finner sted?

Svar: Man utsetter ikke AGA og forkuddstrekk.

2 Carina

Det vil altså si at jeg må fylle ut lønns- og trekkoppgaver med opptjent lønn, selv om denne ikke kommer til utbetaling før selskapet evt. går med overskudd?

Jeg trodde at plikten til AGA og forskuddsskatt lå ved faktisk utbetaling.. Er det tolket slik at jeg har en «ubetinget rett» til lønnen og at det derfor skal trekkes AGA og forskuddsskatt fortløpende? Vil AGA kunne kreves tilbakeført dersom lønnen faktisk aldri kommer til utbetaling?

Takk for svar forresten 🙂

3 Svein

Du trenger ikke å fylle ut lønns- og trekkoppgave og terminoppgaver og betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift før du faktisk utbetaler lønna. Du får dermed utsatt betaling av arb.g.avgift og forskuddstrekk.

Dersom du kommer så langt som over i neste år uten at det har vært likviditet og overskudd til å utbetale lønn kan du se an det skattemessige resultatet for selskapet for året uten å ta med lønnskostnader i regnskapet. Dersom det uansett ikke blir skatt uten lønnskostnader så anbefales å ikke ta med noen lønnskostnader, da regnskapet vil få et unødvendig dårlig resultat med lønnskostnader, noe som kan virke negativt ved behov for lån, kreditt etc. En eventuell långiver vil nok uansett legge merke til at det ikke er tatt med lønnskostnader og tenke at det egentlige årsresultatet er mye dårligere, men det kan da virke positivt inn at du ikke belaster selskapet med lønnskostnader som ikke selskapet kan dekke.

Dersom det derimot blir skatt å betale uten lønnskostnader kan du føre påløpte lønnskostnader som gjeld for å få ned skatten (du skal isåfall også ta med arbeidsgiveravgiften og feriepenger). Det forutsettes imidlertid at lønnskostnadene er rimelige i forhold til arbeidsinnsatsen du her lagt ned. Du bør derfor sørge for å dokumentere arbeidet og timene du har nedlagt best mulig og at lønna er på et rimelig nivå, dvs ikke for høy men slik at det kan forsvares at du ville betalt tilsvarende lønn til en annen daglig leder som du eventuelt hadde ansatt. Det vil si at det ikke er nok å vise til at du har jobbet mange timer men du må også vise at du har gjort noe fornuftig, som du hadde forventet om du hadde ansatt en annen daglig leder.

4 Svein

Og det forutsetter også at du faktisk utbetaler lønna når overskuddet og likviditeten er der.

Ditt svar