Likviditetsbudsjett

Kan noen gi en fornuftig forklaring på hva et likviditetsbudsjett er?

Spørsmål fra Jahn.

Spørsmålet ble stilt den 25-09-2012.

Ligger under emnet: Budsjett.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Thomas

Et likviditetsbudsjett gir et bilde over tilgjengelig penger. Med andre ord pengestrømmen.

Hvis du lager et budsjett hvor du tar med alle inntekter og utgifter i en gitt periode, kan du for eksempel forutse hvor du eventuelt trenger mellomfinansiering for å betale utgifter.

2 Jan Inge

Her kan du lese mer om likviditetsbudsjett og laste ned en gratis mal for likviditetsbudsjett:

https://www.jithomassen.no/gratis-mal-for-likviditetsbudsjett/

Ditt svar