Leieinntekter / skattefradrag

Vis jeg har et enkelpersonfåretak og vil leige deler av arealet i egen privat garasje til verksted/lager og kontor. Hvor mye kan eg ta i leige og må dette skattes av i min private økonomi?

Spørsmål fra Rune.

Spørsmålet ble stilt den 07-01-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Desverre kan du ikke leie lokaler av deg selv dersom du har enkeltpersonforetak…

2 Ståle

Hei
Du kan ikke kreve mere en summen som du finner
i ligningens ABC under leiekostnader. se 2012

for 2011 se under:

Næringsdrivende/enkeltpersonforetak kan årlig føre 1600 (2011) kroner i fradrag
for hjemmekontor eller andre næringslokaler i fritakslignet egen bolig.

Ditt svar