Leie ut garasje til eget AS

Har kjøpt hus der det er en grovgarasje. kan jeg leie den ut til mitt eget A/S?

Og slipper jeg skatt og div av dette.

Har og en kassebil jeg kun bruker i virksomhet og lurer på om jeg også kan selge denne til A/S fra meg privat?

Spørsmål fra ragnar.

Spørsmålet ble stilt den 06-11-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

1) Betinget ja. Forutsetter at garasjen faktisk blir brukt i virksomheten. Dersom «fri bil» parkeres i garasjen, vil det ikke bli akseptert. Oppbevares derimot matriell, verktøy, arbeidsbiler etc som ikke benyttes privat, vil det trolig være ok. Bare husk og sikre dokumentasjon.

Leieinntekten vil være skattefri for huseier, og fradragsberettiget for selskap – så «veldig lønnsomt» og dermed er ligningskontorene obs på proformaavtaler.

2) Det går fint å selge bil fra seg selv til firma. Du må imidlertid ha takst/annet slik at verdien ikke settes for høyt. Husk at dersom verdien er over 50 000 /10% av kapital må det være revisorgodkjent redegjørelse (kjøp fra nærstående). Er beløpet under 50 000 holder det med styrebehandlet redegjørelse.

Ta kontakt dersom du trenger hjelp til utarbeidelse av dokumenter/revisor bekreftelse.

Ditt svar