Lavere avskrivning

Skattelovens § 14-43: «Saldo for driftsmidler […] k a n avskrives med inntil følgende sats»

Har jeg i skatteregnskapet/næringsoppgaven uten videre og når som helst lov å avskrive hvor lite jeg vil, altså mindre enn satsene? Eller å velge ingen avskrivning enkelte år?

Spørsmål fra Tor.

Spørsmålet ble stilt den 11-04-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar