Låne ut til eget AS

Hei,

Jeg har et nystartet 100% eiet AS, som driver med bl.a kjøp/salg og restaurering av biler.

Privat eier jeg en bil/restaureringsobjekt, som firmaet ønsker å kjøpe av meg. Hvordan gjøres dette på beste måte?
-Få en takst av takstmann, bilforhandler e.l. for så å kjøpe inn til varelager?

mvh Jens

Spørsmål fra Jens.

Spørsmålet ble stilt den 29-01-2019.

Ligger under emnet: Finansiering.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Jens,

Så lenge du driver i AS – selskapsform skal du bare tenke på deg privat og selskapet som to uavhengige juridiske eneheter og behandle en «transaksjon mellom nærstående» (som det heter på fagspråk) akkurat på samme måte som om du kjøper bilen fra en annen ekstern kjøper. Bilen kjøpes til markedsverdi (med nevnte dokumentasjon på verdi som du viser til), omregistreres og behandles med kjøpsavtale som hvilket som helst annet bilkjøp. Så må du i tillegg forholde deg til aksjelovens §3.8 – få eventuelt en regnskapsfører til å hjelpe deg der – som ilegger en meldeplikt på denne type transaksjoner. Det er en oppmykning av dette regelverket på gang, men foreløpig må du fortsatt forholde deg til denne regelen.
Så har du en oversikrift om lån til eget AS – tenker du da at bilen ikke skal gjøres opp umiddelbart? At ditt tilgodehavende som privatperson etter handelen skal bli stående i selskapet? Det er også mulig – da har selskapet en gjeldspost til deg. Skulle du deriomot låne penger motsatt vei – at du selger bilen fra selskapet til deg privat – og lar oppgjøret stå uoppgjort – trer regelverk om aksjonærlån i selskap i kraft. Det er en helt annen historie og du kan lese mer om den her: https://www.devoldconsulting.no/blogg/lan-eget-selskap/
Lykke til!

Ditt svar