Låne bil til mitt AS?

Jeg starter et AS og tenkte på hva er best:
1- Få reisegodtgjørelse for hver km jeg bruker bil i forbindelse med AS.
2- Selge bil til AS og ha den som eiendelen i regnskapet.
3- Låne bil til AS

N1 er bra, men da kan jeg ikke sette bensin (reparasjon og div) som kostnader i regnskapet.

N2 er også greit, men jeg hørte at det kan være vanskelig å ha bil med i regnskapet. Er det sant? Hva slags vanskeligheter som finnes?

N2 er kanskje lettest. Da kan jeg sette bilkostnader i regnskapet og ikke ha noe vanskaligheter med å bokføre bil?

Må man ha kjørebok hvis bilen er registrert på AS?

Tusen takk for hjelpen!

Spørsmål fra Kartine.

Spørsmålet ble stilt den 21-09-2011.

Ligger under emnet: Kjørebok.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Nr 2, det er ikke vanskelig å å ha med bil i regnskapet og er svært vanlig for mange firma, bla rørleggere, taxifirma, budbilfirma osv. Må ikke ha kjørebok.

2 Katrine

Takk for svaret!

3 KR

Selskapet kan selvsagt eie et kjøretøy, og dette benyttes da som et driftsmiddel i den daglige virksomheten (helt uproblematisk). Men, vær oppmerksom på at da blir all privat bruk av denne bilen en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid (ref. skatteloven). Skatten på dette kan bli høy!

Ditt svar