Lån til varebil 2

Jeg sliter fremdeles litt med å få regnskapet til å balansere. Jeg har startet føringen vedrørende lån til varebil på konto 2291. Lånet, som ble tatt opp året før regnskapet startet er fra en bank. Jeg startet da med å sette inn beløpet direkte på konto 2291. Det jeg nå lurer på er hvilken annen konto jeg skal benytte. Regnskapsprogrammet (Mamut) sier at alt er OK. Tar jeg utskrift av balansen så er det en ubalanse tilsvarende beløpet på konto 2291. Alt ser ut til å fungere i regnskapprogrammet, men føler meg litt på gyngende grunn når jeg ser utskriften. I selve regnsakpsprogrammet er beløpet på konto 2291 satt inn under Gjeldskonto. Når jeg betaler avdrag så reduseres lånebeløpet, debiterer konto 2291 og krediterer min bankkonto.
På forhand takk for hjelpen!

Spørsmål fra Terje.

Spørsmålet ble stilt den 12-07-2010.

Ligger under emnet: Finansiering.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar