Lån mellom firma

Jeg har to firma. Hvordan fører jeg lån i regnskapet. I det ene firmaet har jeg ført opp lånet på konto 2290. Det står da som gjeld. Hvilken konto bruker jeg for det firmaet som har gitt lån?

Spørsmål fra Kurt Ove Arntsen.

Spørsmålet ble stilt den 13-02-2011.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Den som har gitt langsiktig lån til et annet selskap fører dette på konto 1320 dersom det er selskap i samme konsern, eller konto 1340 dersom selskapet har samme eier uten å være i konsern.

Ditt svar