Lån fra privatperson til bedrift

Jeg har nettopp etablert mitt eget AS, og jeg skal gi lån fra meg personlig til selskapet. Finnes det et godt standard avtaleforslag til dette formålet?

På forhånd takk!

Spørsmål fra Anders.

Spørsmålet ble stilt den 18-02-2012.

Ligger under emnet: Finansiering.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Frode v/ALETT RegnskapsHjelp AS

Det er noen viktig momenter i en låneavtale.
En av årsakene er hvordan avtalen skal regnskapsføres.
Langsiktig og eller kortsiktig. Videre er rentemomente viktig.
Det finnes utkast til låneavtaler. Men har du dato for avtalen, når lånet stilles til disposisjon, rentesatsen (maksimal skjerminsrente anbefales) dersom du skal slippe å betale ekstra skatt på overskytende rentebeløp. Eventuelt om det er noe som stilles til pant. Omtale av eventuelt avsnitt om du kan kreve å få innfridd hele beløpet før avtalens utløp.. etc..
Lykke til – fs@alett.no

2 lakki

Hei,

Jeg har et investeringselskap AS (A) som eier 33 % aksjer i et holdingselskap AS (B) som igjen eier 100 % av aksjene i et eiendoms AS (C).

I forbindelse med kjøpet av C må vi finansiere aksjene i C. Ved finansiering må vi inn med 20 % ek av kjøpesummen. Hva er den beste måten å behandle EK på?

A) Skyte inn ny egenkapital i c?
B)Låne et beløp til C? og er det da B som låner til C eller A som låner til C? Blir det i form av et ”aksjonærlån” til C?
C) Hva er det beste alternativet eller finnes det annet alternativ som er bedre?

Ditt svar