Lønne ansatte i enkeltpersonforetak

Jeg driver et enkeltpersonsforetak som tilbyr kursing i langrenn for private og bedrifter. Etterhvert som etterspørselen har steget har jeg hatt behov for å hente inn ekstra instruktører til enkelte kurs. Kundene betaler faktura til mitt foretak. Hvordan burde jeg lønne instruktørene som har/skal jobbe for meg, for å gjøre dette på riktig måte? Utifra hva jeg kan forstå krever det mye arbeid å ansette, eller midlertidig ansette personene. Hvilke løsninger finnes her?

Spørsmål fra Håkon.

Spørsmålet ble stilt den 28-02-2012.

Ligger under emnet: Lønn.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Du har to alternativer:
1) Ansette eller 2) leie inn instrukterer som har eget fortak og disse sender deg faktura.

Alternativ det er enklest, da har du ikke noe personnalansvar, oppsfølging ved sykdom, slipper å betale arbeidsgiveravgift og OTP.

2 Einar

Ditt svar