Lønn i prøvetid

Om jeg skal ansette noen i firmaet mitt, har da vedkommende rett på samme lønn i prøvetiden som han ville ha fått etter fast ansettelse?

Spørsmål fra Svein.

Spørsmålet ble stilt den 29-09-2012.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Så lenge du betaler minstelønn gjør du ikke noe galt juridisk sette. Det er arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver- og taker som bestemmer lønn, arbeidstid, prøvetid osv. Arbeidskontrakten må selvsagt være innenfor arbeidsmiljøloven og evt andre relevante lover.

Ditt svar