Lønn eller utbytte i et AS

Hei!

Vi er en gjeng som holder på å starte opp et AS og er usikre på hva som er mest lønnsomt når det kommer til utbetaling av penger. Sette oss selv som ansatte for så å ta ut vanlig lønn, eller å kun ta ut utbytte fra selskapet?

Spørsmål fra Petter.

Spørsmålet ble stilt den 25-01-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Dette kommer helt an hvilken skatteprosent dere har som privatpersoner.

Tar du ut lønn som arbeidtaker bør dere huske på at dere er pliktige til å betale arbeidgiveravgift på 14,1% ( noe lavere i noen få kommuner) og OTP.

Ditt svar