Kvalitetskontroll av saldobalanse lovpålagt?

Er det nødvendig med saldobalanse for et firma som ikke er et AS – men ENK? Og er det lovpålagt med kvalitetskontroll på saldobalansen?

Spørsmål fra Fanim.

Spørsmålet ble stilt den 09-10-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar