Kundekontoer

Jeg driver en liten nettbutikk som selger for 10-20 000 i mnd, og snittordren er på et par 100-lapper. Dessverre så har ikke nettsideløsningen egen integrasjon med regnskapssystem, men må hvert salg (kunde) legges inn manuelt som kunde i regnskapssystemet. Eller er det mulig med bulkkjøre dette på antall salg per dag som salgsinntekt per, uke eller mnd?

Spørsmål fra Ruben.

Spørsmålet ble stilt den 25-09-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hvis du selger på kreditt (etterskuddsbetaling) så stiller loven krav til at det skal være en konto for alle kunder i regnskapssystemet, dette kalles for kundereskontro.

Ved kontantsalg skal det utarbeides dagsrapport på omsetning, denne skal brukes som bokføringsbilag.

Foregår salget kontant (cash eller betaling via kortterminal) er det ikke krav til kundereskontro

Ditt svar