Kunde innbetalt for lite

Hei,

Kunde innbetalt for lite for faktura. Hvordan bokfører jeg restbeløp?
Si at utgående faktura er på kr 500. Han innbetalte kr 450,- . Kr 50,- står igjen.
Bokføringen min: D 2380 (450 kr)
K 1510 (500kr)

Takk for hjelp.

Spørsmål fra Nei.

Spørsmålet ble stilt den 28-09-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar