Kreditrente på innskuddskonto

Hei. Jeg prøver å styrke min intuisjon for begrepene debit/kredit.

En innskuddskonto er en debetkonto som øker når den blir debitert og minker når den blir kreditert. Hvorfor er det sånn at rentesatsen som øker min innskuddskonto kalles kreditrente?

Spørsmål fra Ole Mathias.

Spørsmålet ble stilt den 23-09-2019.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Leif J

Innskuddskonti i ditt regnskap er egentlig bare en speiling av den «egentlige» kontoen som er hos banken. Hos banken fører de inntekter kredit og utgifter debet på din konto – mens du som speiler disse bevegelsene må ha motsatt fortegn (kredit->debet).

Kreditrenter heter det fordi det er en rente beregnet av hva du har hatt kredit på kontoen hos banken. I motsatt fall har du hatt debet på en konto (banklån, overtrekk) blir det beregnet en debet-rente.

Ditt svar