Kreditnota etter regnskapsperioden

Hva gjør man når det er slutt på regnskapsperioden og man venter en kreditnota fra leverandøren?
Må det bokføres? Eventuelt hvordan?

Spørsmål fra Danielle.

Spørsmålet ble stilt den 17-09-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Kreditnota kan kun bokføres når den er mottatt. Dette gjelder forøvrig alle andre typer bilag også.

Ditt svar