Kreditnota eller føre faktura som tapt?

Håper noen kloke hoder kan hjelpe meg med dette. Sett at jeg ikke får inn betalingen fra en kunde etter å ha prøvd alt. Hva er enklest for meg regnskapsmessig? Å bare føre fakturaen som tapt, eller å fylle ut en kreditnota? Hva sier loven?

Spørsmål fra Åge.

Spørsmålet ble stilt den 01-10-2010.

Ligger under emnet: Faktura.

6 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Anette

Før fakturaen som tap på fordring dersom du har sendt kunden til inkasso. Dersom du ikke har sendt kunden til inkasso så lar du fakturaen stå, og kontakter inkassobyrå.

2 Jonny

Tap på kundefordringer (konto 7830) skal bokføres når det er endelig konstatert.

Tapet anses endelig konstatert når:

* foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves, eller
* fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd 6 måneder etter forfall, til tross for minst 3 purringskrav med normale purreintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, eller
* offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
* fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

En fordring anses likevel ikke tapt i den utstrekning den er tilstrekkelig sikret ved pant, kausjon e.l.

Jonny

3 Arne Morten

Er vist viktig dette med å bokføre tap ser jeg her http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen/avskrive-tap-pa-kundefordring

Dette står skrevet «De aller fleste fakturaprogrammer mangler en funksjon for å avskrive tap på fordringer. Du blir derfor “tvunget” til å lage en kreditnota for å kunne fjerne fakturaen fra purrelisten. Denne framgangsmåten er feil i forhold til Bokføringsloven, og fører til at regnskapstall og rapporter blir uriktige.»

4 Brede

Er det noen forskjell på tap eller kreditnota på sluttoppgjøret for meg personlig?
taper jeg mindre om jeg får ført det som tap kontra kred.nota?

5 Jonny

Ingen forskjell på dette, men du bør bruke rett med tanke på bokettersyn

6 Yngve

Hei.

Bør nok gjøre det riktig og føre det som tap.
En kreditnota vil påvirke omsetningen, mens å føre det som tap påvirker ikke omsetningen. Momsen tror jeg man kan få refundert på det som er tapt, momsen er jo egentlig en forbrukerskatt.

Før det som tap.

Ditt svar